(ENG) The Stone Museum

Børge is showing some students the mineral exihibition.

Copyright: Narsaq Museum.

The building is from 1848. The house was originally used by the danish Royal Greenlandic Trading Company (KGH) for storing goods. Especially blubber and shark liver was popular with the Danish merchants and the Grosser Society in Copenhagen. The KGH bought these goods from local hunters and fishermenn.

In the early 2010s the house was rebuilt and restored at the initiativ of professor Henning Sørensen at the University of Copenhagen and Børge Brodersen. Børge Brodersen have donated much of his collection of rocks and minerals to Narsaq Museum. This donation is the basis of the exhibition. 

 

(EMG) A big thank you to all our sponsors.

Greenland Mining & Energy A/S

Permagreen Grønland A/S

Tanbreez Mining Greenland A/S

LNS Greenland A/S

Kommune Kujalleq

(Business and labor committee)

 

NØRSKOV GRUPPEN APS

Narsaq Auto-& VVS ApS

Sydgrønlands El ApS

STARK Qaqortoq

Esben Toftdahl ( tenant café and restaurant Klara)

Royal Arctic Line A/S

GEUS

Børge Brodersen

(DK) Sten Museet

Copyright: Narsaq Museum.

Bygningen er fra 1848. Huset er oprindeligt blevet brugt af Kongelig Grønlandske Handel (KGH) til opbevaring af de varer, som KGH opkøbte hos de lokale fangere. Specielt spæk og hajlever var i høj kurs hos de danske købmænd og Grosserer-Societetet i København. Huset blev ombygget i 1887 – og blev i den forbindelse flyttet til sin nuværende placering tættere på vandkanten.

 

Senere blev der også opbevaret importvarer i spækhuset ud over de hidtil opmagasinerede varer til eksport købt fra fangerne. Langt op i tiden benyttedes huset således som lagerplads for de ”grovere” varer eksempelvis kul - kulmærker kunne købes i B-61, og også solarolie blev solgt fra huset. Man betalt i butikken for et kvantum kul, fik udleveret et kulmærke – disse er i dag udstillet i Fare Høeghs trykkeri – og så modtog kunden kuldet i spækhuset mod aflevering af mærket.

 

I starten af 2010'erne blev huset sat i stand og nyindrettet til på initiativ af blandt andre afdøde Henning Sørensen, professor ved geoologisk institut på Københanvs Universitet, og Børge Brodersen. Børge Broderesen donerede en stor del af sin samling af sten og mineraler til Narsaq Museum. Disse udgør grundlaget for udstllingen.

 

 

(DK) En stor tak til sponsorerne:

Greenland Mining & Energy A/S

Permagreen Grønland A/S

Tanbreez Mining Greenland A/S

LNS Greenland A/S

Kommune Kujalleq

(erhvervs og arbejdsmarkedsudvalget)

 

NØRSKOV GRUPPEN APS

Narsaq Auto-& VVS ApS

Sydgrønlands El ApS

STARK Qaqortoq

Esben Toftdahl (forpagter café og restaurant Klara)

Royal Arctic Line A/S

GEUS

Børge Brodersen